热门标签

TP.HCM tăng cường giải ngân đầu tư công giai đoạn 2021-2025

时间:1个月前   阅读:3

皇冠备用网址www.hg9988.vip)是一个开放皇冠网址即时比分、皇冠网址代理最新登录线路、皇冠网址会员最新登录线路、皇冠网址代理APP下载、皇冠网址会员APP下载、皇冠网址线路APP下载、皇冠网址电脑版下载、皇冠网址手机版下载的皇冠新现金网平台。

, Your browser does not support the audio element. Miền BắcMiền Nam TP. HCM tăng cường giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Chỉ thị số 13/CT-UBND do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký ban hành nhằm “siết” lại kỷ cương trong giải ngân đầu tư công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành để giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm 2022 đạt 95%.

Về giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án, Chủ tịch UBND TP. HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, các chủ đầu tư thực hiện các quy trình, thủ tục về đầu tư công, đảm bảo các dự án được bố trí vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, kịp thời báo cáo UBND TP. HCM đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Tham mưu UBND Thành phố các quy trình, quy định liên quan thủ tục đầu tư dự án, kiểm tra giám sát dự án đầu tư; phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án...

Về công tác giải ngân vốn, UBND TP. HCM yêu cầu các Sở ngành phối hợp với UBND các quận huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị liên quan giám sát việc triển khai của các dự án đầu tư công của các chủ đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi tiến độ triển khai dự án theo Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công mà chủ đầu tư đã ban hành và chủ trì giải quyết các khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công trong lĩnh vực do mình phụ trách; có ý kiến về việc tăng, giảm, điều chuyển vốn của các dự án theo đề nghị của các chủ đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn được giao trong lĩnh vực phụ trách...

Chỉ thị số 13/CT-UBND cũng nêu rõ, đối với công tác bố trí, điều chuyển vốn so kế hoạch năm 2022, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các chủ đầu tư phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án…

Bên cạnh đó, UBND TP. HCM cũng yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt hợp đồng, có giải pháp chế tài đối với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công…

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị của UBND TP. HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các chủ đầu tư chủ động rà soát lập kế hoạch bố trí vốn và giải ngân cho các tháng còn lại của năm 2022 và từng năm tiếp theo cho toàn bộ các dự án, phù hợp với mức vốn trung hạn đã bố trí của từng dự án và dự kiến thời gian hoàn thành dự án.

Xem xét, đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án hai năm liên tiếp không đăng ký nhu cầu bố trí vốn hằng năm để khởi công thực hiện dự án hoặc dự án không có khả năng tiếp tục giải ngân vốn; đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án cấp bách và có tính khả thi thực hiện cao hơn.

Đối với các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trường hợp nhu cầu vốn thực tế thấp hơn giá trị đã đăng ký hoặc dôi dư vốn sau khi hoàn thành quyết toán dự án thì đề xuất điều chỉnh giảm nhu cầu vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để bố trí cho các dự án khác...

Phan Anh

上一篇:Một phụ nữ lái xe máy vướng giàn giáo làm 1 công nhân té ngã, đa chấn thương

下一篇:足球分析:抗拒铜臭味创作 最憎一味讲钱 马兴文坚持「艺术无价」

网友评论